Prikupljanje, čuvanje, obrada, analiza i korišćenje podataka o privatnom sektoru


2015
prikupljanje i analiza

Datum: Januar 2015.

Posedovanje kvalitetne baze podataka predstavlja preduslov za upravljanje ekonomskim razvojem na lokalnom nivou. Baza podataka uključuje jedinice lokalne samouprave koje imaju do sada, relevantne i korisne informacije u jednostavnom obliku, jednostavan za rukovanje, koji će se koristiti u svakodnevnom radu, na kreativan i inovativan način.

Cilj ovog seminara je da se razjasne ključne koncepte u vezi sa uspostavljanjem, održavanjem i korišćenjem baza podataka o privatnom sektoru, kao ključnim instrumentom za ciljano i sistematsko upravljanje razvojem.

Cilj analize podataka je da se na osnovu definisanih potreba i nedostataka predlažu odgovarajuće mere i specifične informacije ili intervencije u cilju rešavanja problema i zahteva u privatnom sektoru.

Jedan od načina pružanja podrške ekonomskom razvoju je prikupljanje podataka i priprema informacije za određenog investitora ili kompaniju u razvoju.