Matchmaking za zeleniju Jugoistočnu Evropu


2013

Datum: Jun 2013.

Ova publikacija je izrađena u okviru projekta ,,Uspostavljanja Matchmaking platforme za lokalne samouprave i poslovni sektor ", koju sprovodi Mreža asocijacija lokalnih organa vlasti (NALAS) i uz podršku Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu, Modernizacija komunalnih usluga (ORF MMS)

NEKSPO 2013 je organizovan u gradovima u Rijeci i Opatiji, na jadranskoj obali Republike Hrvatske. Tema NEKSPO 2013 bila je evropske integracije. Sajam je takođe obezbeđivao mogućnosti lokalnim vlastima da se susretnu sa predstavnicima poslovnog sektora i da privuku potencijalne investitore za svoje projekte u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

NEKSPO 2013 okupio preko 4000 učesnika u Sportskom centru Zamet u Rijeci, u prostoru od 4000 m2, , koji je bio slobodan i otvoren za javnost.