Upravljanje vodovodnim i sanitarnim sistemima


Jačanje javnih preduzeća u njihovim naporima da se obezbede efikasne i održive usluge je ključni fokus DCG-a. Naša strategija implementacije spaja javni, privatni sektor i partnere iz civilnog društva. Mi omogućavamo zainteresovanim stranama da identifikuju prioritetne oblasti, pružamo tehničku pomoć, osnaživajemo najbolje prakse i naučene lekcije, dajemo podršku kroz resurse i ekspertizu kao i kroz zajedničko formulisanje novih inovativnih pristupa. Naše usluge obuhvataju širok spektar, uključujući razvoj politika i regulatorni razvoj, obrazovanje zajednice i izgradnju kapaciteta.

DCG pomaže javnim komunalnim preduzećima u restrukturiranju i implementaciji savremenog menadžmenta i operativnih procedura za najnovije softverske pakete koji povećavaju ukupne performanse.

Postoji ogromna ekonomska korist koja može biti realizovana sa poboljšanim izvorima vode za piće i kanalizacijom. SZO procenjuje da za svaki dolar uložen u poboljšanje pijaće vode i kanalizacije postoji ekonomski povratak od četiri dolara koje proističu u odnosu boljeg zdravlja i veće produktivnosti. Procenjuje se da koristi od postizanje univerzalnog pristupa poboljšanim sanitarijama bi premašili troškove barem pet puta, a za poboljšanje vode za piće najmanje dva puta.

Imajući sve navedeno u vidu, voda, kanalizacija (uključujući otpadne vode) mora imati veći prioritet u uspostavljanju projektnih odbora za vodu sastavljenih od lidera u zajednicama koji su obučeni stručnjaci o tome kako da prate, održavaju i popravljaju sisteme voda, obuka ljudi u korišćenju i popravci vodovodnih sistema i generatora, i obuka lokalnih lidera u zaštiti vode i prečišćavanju tako da oni mogu voditi radionice u zajednici i prenositi stečeno znanje. Adekvatna voda za piće i kanalizacija, su bitni uslovi kako bi se obezbedilo zdravlje ljudi. Isto važi i za pravilno upravljanje otpadnim vodama, što je osnovni preduslov za zdravlje životne sredine. Poboljšanje ovih usluga će doneti i ekonomsku dobit, a takođe će pomoći da se izgradi veća otpornost na globalne klimatske promene.

DCG ima iskustvo da obezbedi održivo snabdevanje pijaćom vodom a na posebnim slučajevima poboljša upravljanje otpadnim vodama za stanovništvo u odabranim opštinama u društveno prihvatljivim troškovima. Kroz projekat razvoja informacionog sistema upravljanja podacima i izgradnje kapaciteta u okviru programa vodovoda i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbij.

 

  >>Idi na projekat