Turistički razvoj


Globalno gledano turizam je opšte priznat kao jedan od najvećih industrija u svetu i jedan od najznačajnijih izvora za zapošljavanje i BDP-a. Turizam posebno koristi privredama zemalja u razvoju, gde je većina nastalih poslova i kompanija baš u ovom sektoru.

Efektivan razvoj turističke strategije jedne zemlje u razvoju mogu stvoriti prihode i prilike (poreski prihodi) i da obezbedi održivo zaposlenje za polukvalifikovane ili nekvalifikovane radnike. Takva razvojna strategija turizma zahteva sistemski način razmišljanja i sveobuhvatnu investicionu portfolio strategiju u vezi sa turističkom industrijom u celini, odnosno ona ide dalje od ulaganja u hotele, uključujući i saobraćajnu infrastrukturu, ugostiteljstvo, restorane, čistu vodu, finansijski sistem itd. Drugim rečima, destinacije u zemlji treba da preispitaju svoju turističku vrednost i lance snabdevanja i identifikuju strukturalne prepreke za puno iskorišćavanje svojih turističkih sredstava i objekata. Turizam velikim delom koristi sredstva koja nisu obnovljiva. Zbog pojave masovnih turističkih destinacija okruženje trpi negativne posledice takvog razvoja. Svi ovi razlozi dovode do razvoja održivih vidova turizma, u onim aspektima koji ne izazivaju zagađenje prirode i njenih resursa.

DCG je blisko sarađivao sa gradom Niš, koji je drugi po veličini grad u Srbiji i rodno mesto rimskog cara Konstantina, u predstavljanju kako da ozbiljno shvate nerazvijeni sektor turizma i da iskoriste istorijski značaj u gradu, kao i druge turističke potencijale. DCG je koordinirao proces strateškog planiranja u celosti kroz vođenje sastanaka strateških odbora za planiranje i podgrupa, i u pomaganju formulisanja njihovih vizija, ciljeva, predmeta, programa i projekata.