Poljoprivreda i ruralni razvoj


Poljoprivreda je važan segment ukupne ruralne ekonomije, ne samo u ekonomskom, već i u socijalnom i kulturološkom pogledu. Poljoprivreda ujedno predstavlja i najvažniju aktivnost većine ruralnih zajednica i od velike je važnosti za način života u ruralnim područjima na teritoriji Balkana.

Višedecenijsko zapostavljanje poljoprivrede i prirodno i demografsko iscrpljivanje ruralnih područja rezultiralo je vrlo negativnim ekonomskim i socijalnim trendovima i današnjim nepovoljnim stanjem, koje karakterišu brojni problemi. Najvažniji među njima su mala i nekonkurentna gazdinstva, veliki broj staračkih gazdinstava, rascepkano poljoprivredno zemljište, male proizvodne parcele, ekstenzivnost i nizak tehnološki nivo proizvodnje, nedovoljno ili neadekvatno korišćenje agrotehničkih mera, slaba produktivnost, loše zbrinjavanje stajnjaka i poljoprivrednog otpada itd. Takva poljoprivreda rezultira slabim dohotkom, nekonkurentna je i neisplativa i u postojećem stanju ne može biti činilac održivog razvoja. Poseban problem leži i u tradicionalnoj strukturi proizvodnje i neorganizovanosti poljoprivrednih proizvođača, tako da lokalne zajednice nemaju autohtone, prepoznatljive i konkurentne proizvode, koje mogu uspešno plasirati na globalnom tržštu. Takvo stanje je neodrživo jer u lokalnim sredinama uzrokuje sve teže uslove života i privređivanja, propadanje postojećih poljoprivredenih gazdinstava i nezaposlenost. Takvo stanje istovremeno uzrokuje i velike ekonomske i strukturne poremećaje, kao što su depopulacija, zakorovljenost i gubitak funkcije poljoprivrednog zemljišta, ekonomsko i socijalno propadanje, gubitak identiteta lokalnih zajednica i izloženost štetnim pojavama, kao što su ugrožavanje životne sredine, devastacija kulturnog i tradicionalnog nasleđa, loše vođenje ekonomije, korupcija itd.

Iako je trend smanjenja broja stanovnika u ruralnim sredinama konstantan, potencijali za razvoj poljoprivrede i uopšteno potencijali za ruralni razvoj u ovom regionu ostaju na visokom nivou. Da bi ruralne sredine oživele i zadržale ili privukle veći broj stanovnika, potrebno je ulagati u njihov razvoj, i to na prvom mestu u infrastrukturu i sadržaje koji selo stavljaju u konkurentni položaj sa gradom.

DCG je u mogućnosti da pruži veoma širok spektar usluga svojim klijentima, navešćemo neke od usluga koje pružamo svojim klijentima: analiza stanja lokalne samouprave, definisanje pravaca lokalnog održivog socijal-ekonomskog razvoja i uspostavljanje procesa strateškog planiranja, savetovanje i izrada strateških planova lokalnog održivog ekonomskog razvoja i lokalnih ekoloških akcionih planova, izrada strateških dokumenata (strategije, studije, investicioni programi, akcioni planovi, planovi razvoja i sl.), priprema i realizacija svih tipova investicija u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i obnovljivih izvora energije, priprema i izrada biznis planova, razvoj partnerstva između javnog i privatnog sektora, uspostavljanje najoptimalnijeg sistema finansiranja investicija (mogućnost iskorišćenja povoljnih kreditnih sredstava, subvencija države, konkurisanje kod međunarodnih organizacija i pred-pristupnih fondova EU), priprema, realizacija i monitoring projekata finansiranih iz EU fondova.

Poseban segment poslovanja naše kompanije su pružanje usluga u oblasti predpristupnih fondova EU u svim oblastima koje pokrivaju raspoloživi fondovi, izrada predloga projekata za konkurisanje za dobijanje bespovratnih sredstava.