Održivi razvoj – planiranje i implementacija


Održivi razvoj definisan je kao razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe. U suštini održivi razvoj je proces promena unutar koga su eksploatacija resursa, usmeravanje investicija, orijentacija tehnološkog razvoja i institucionalne promene u harmoniji i omogućavaju korišćenje sadašnjih i budućih potencijala kako bi se zadovoljile ljudske potrebe i aspiracije. Važno je razumeti da bez održivog ekonomskog rasta i privrednog i tehnološkog razvoja nema održivog razvoja društva na bazi socijalne ravnoteže kao ni zaštite životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima, spajajući ih tako u jednu celinu podržanu odgovarajućim institucionalnim okvirom.

DCG svoje iskustvo primenjuje u poslovima određivanja prioritet razvoja strategija lokalnih samouprava kako da budu bolje horizontalno i vertikalno povezani sa ključnim lokalnim i nacionalnim strategijama. Pored toga bilo je potrebno da budu usklađeni sa pristupom održivog razvoja EU. Isporuka kvalitetne tehničke pomoći, olakšavanje, izgradnja institucija, priprema procedura i obuka samih lokalnih samouprava i njihovih socio-ekonomskih partnera u procesu transformacije svojih lokalnih razvojnih strategija u operativne i implementirajuće dokumente, koji će se dalje pretočiti u konkretne razvojne intervencije u korist lokalnih zajednica.

DCG se paralelno zalaže i bavi prenošenjem znanja i veština za strateško planiranje, monitoring, evaluaciju i izveštavanje koje isporučuje svojim klijentima kako na lokalu tako i u regionu u cilju jačanja i uspostavljanja veće održivosti samih zajednica. Naši eksperti imaju iskustvo u procenjivanju ekonomske strukture, statusa ekonomskog i političkog razvoja i identifikovanje specifičnih potreba za političke, strukturalne i ekonomske reforme.