Energetska efikasnost


Pojam energetska efikasnost se najčešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređajem smatramo onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva tj. male gubitke prilikom transformacije jedne energije u drugu. Kada je reč o merama, pod energetskom efikasnošću podrazumevamo mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili ne tehničkim merama ili je samo reč o promenama u ponašanju sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši stepen ostvarenog komfora i standarda.

Realizacijom projekata energetske efikasnosti, DCG želi da doprinese unapređenju svesti o značaju i znanja o mogućim merama energetske efikasnosti, da u praksi doprinese racionalnijem korišćenju energije u zemljama regiona, smanjenju potreba za novim energetskim kapacitetima i da se time na najbolji način priključi globalnim naporima za zaštitu životne sredine.

Identifikovanje problema u oblasti energetske efikasnosti, edukacija predstavnika lokalnih vlasti i lokalne zajednice za procese unapređenja energetske efikasnosti i racionalizacije korišćenja energije u opštinama i javnim komunalnim preduzećima su samo neki od ekspertiza koje naši konsultanti mogu da ponude, takođe kroz proces zajedničkog identifikovanja centralnih problema lokalnih zajednica i utvrđivanje prioriteta, i građani i lokalne vlasti bi stvorili bolje okruženje za uspešno vođenje politike na lokalu.

Racionalna upotreba električne energije je simbol energetske efikasnosti – planiranje i priprema je takođe važan deo celog procesa. DCG je svoje iskustvo upravljanja energetskom efikasnošću primenio u više država regiona (Bugarska, Turska) kao i više od 30 opština u Srbiji. Kreirali smo studije procene potreba energetske efikasnosti i obnovljive energije lokalnih vlasti i privatnog sektora u 12 zemalja jugoistočne Evrope, takođe smo radili sa javnim i privatnim sektorom na razvoju tržišta obnovljivih izvora energije, kreirali smo investicione strategije i projekte EE/OE privatnog sektora koji su dobijeni kroz analizu, komparativne studije i ključne zaključke opštinskog upravljanja energetskom efikasnošću koje smo takođe sprovodili.

 

>>Idi na projekte