Decentralizacija obrazovanja


U mnogim razvijenim i zemljama u razvoju, došlo je rastućeg trenda decentralizacije obrazovnog sistema. Počeo je proces transfera nadležnosti i donošenja odluka sa centralnih ministarstava obrazovanja na srednje nivoe vlasti, lokalne samouprave, zajednice i škole. Stepen decentralizacije može da varira od administrativne decentralizacije do mnogo šireg oblika npr. finansijske kontrole na regionalnom ili lokalnom nivou.  

Razlozi zemlje da se odluče za decentralizacije obrazovanja je zbog brojnih nedostataka centralizovanog pružanja obrazovnih usluga, kao što su: nejasno donošenje odluka, upravna i fiskalna neefikasnost, a takođe loš kvalitet i dostupnost usluga. Generalno, proces decentralizacije može značajno poboljšati efikasnost, transparentnost, odgovornost i reakciju prilikom pružanja usluga u poređenju sa centralnim sistemima i samim tim obećava da će biti efikasniji, bolje će odražavati lokalne prioritete, podstičući učešće, i na kraju, poboljšanje pokrivenosti i kvaliteta. Decentralizacija obrazovanje zahteva usklađivanje kompleksnog niza funkcija, svaki za osnovno, srednje, visoko, i neformalno obrazovanje.

Stručni konsultanti DCG-a su radili na prikupljanju, analizi i izveštavanju koji je optimalni nivo finansiranja obrazovanja potreban kako bi se omogućilo lokalnim vlastima da dobiju veću kontrolu nad resursima u okviru ,,Projekta decentralizacije obrazovanja u Crnoj Gori’’, čime je bilo jasno da je potrebno lokalnim samoupravama u Crnoj Gori dati više odgovornosti i obezbediti više inputa u pitanjima lokalnog obrazovanja.  

DCG je u Makedoniji učestvovao u obuci i savetovanju zaposlenih u lokalnoj upravi koji nisu imali iskustva kako da upravljaju svojim lokalnim školama, kao deo reformi obrazovnog sistema uvedene kroz ,,Program opštinskog upravljanja makedonskim školama’’. DCG stručnjaci su razvili metodologiju za izradu planova upravljanja projektima, kao i tehnike za monitoring i evaluaciju da lokalne samouprave mogu bolje da nadziru lokalne aktivnosti i da korespondiraju sa tekućim opštim nadzorom vlade nad lokalnim obrazovanjem.